Diablita Magnolia (F-4)

 

   
 
Dam :Luminara Unduli                
       Sire: Assam Sanji                                
           Born:06.01.09                                          
 
SBT 010609 024                           
  Pedigree                     
   

Diablita er ei lita bengaljente (F-4), med flott kroppstype og et vakkert mønster i pelsen sin
-god flyt og kontrastene har holdt seg hele veien.
 
Diablita var EKSTREMT syk og usosial.

Hun har et pent hode, og er med tiden blitt veldig kjærlig og sosial.
 
Diablita lever nå et godt liv som kastrert kosekatt i et nytt og godt hjem. 
 
Denne teksten ble oppdatert nylig (15.mai 2022), som følge av at dyreprodusenten valgte å offentlig legge ut usannheter
om meg på sin Fb side. Jeg ble gjort oppmerksom på dette, av en annen person.
Dyreprodusenten valgte å vedlegge link, sammen med sine uriktige påstander,
 direkte til denne gamle siden som ikke har vært i bruk på mange år.
Og det er derfor jeg valgte å bruke nettopp denne siden for å fortelle min side av saken, for det publikum som leser hennes påstander om meg,
og som velger å følge hennes link hit.
Hennes valg om å legge slike usannheter om meg ut offentlig, skal selvfølgelig ikke stå uimotsagt.

Etter at hun hadde styrt nysgjerrige mennesker inn på denne siden, men så oppdaget hun at jeg hadde valgt å 
tilgjengeliggjøre saksnummer fra forliksrådet slik at besøkende her, kan be om tilgang til dokumenter som tilbakeviser hennes påstander, 
har hun valgt å fjerne både tekst og link hit. (Dette er, som alt det andre, blitt tatt godt vare på)

Hun har derimot valgt å kontakte en ny advokat, med nye påstander om 
at min motsigelse her, da skal være en trakassering av henne. 
Det oppleves at vedkommende næres av å skape konflikter,
og forsøke å etterpå sko seg økonomisk på at hun blir motsagt.
 
Det skal her sies at alle oppdrettere kan være uheldige å få sykdom inn i sitt oppdrett.
Det er derfor ansvarlige oppdrettere har sine rutiner for å forhindre dette, så langt det kan la seg gjøre.
Forutsetningen for å få bukt med smittsom sykdom som kan behandles, er at du har nok med tid til hvert dyr,
god økonomi for testing og behandling/medisin, nok plass til å holde karantene for alle dyr under behandling,
å handle raskt for å hindre videre spredning,og å følge opp hvert dyr helt til de tester friskt.
Ansvarlige oppdrettere begrenser seg på antall dyr de har i oppdrettet, i forhold til plass , tid og økonomi for oppfølgning.
Dette er en meget god regel å forholde seg til for å evne å ta seg av dyrene sine,
og det står også om i betingelsene for å være registrert oppdretter.

På bildet under, er fra kontrakten på Diablita fra 2009.
Hvor katten var syk da hun ble kjøpt fra dyreprodusenten, noe vedkommende åpenbart visste.

Det er en selvmotsigelse å skrive at:
"katten er frisk, bortsett fra at den er under behandling for øyeinfeksjon OG urinveisinfeksjon"
Jeg ble ikke informert om sykdom før jeg sto på døren for å hente katten. Jeg ville aldri tatt den 8 timer lange turen for å hente katten,
dersom jeg hadde visst dette før jeg startet.
Og jeg var usikker på om jeg ønsket å ta med katten på returen, når dette ble avdekket.
Produsenten fyllte meg da med løfter om å stå for eventuelle fremtidige utgifter som følge av disse sykdommene, om hun ble mer syk.
Produsenten kunne ikke gjøre rede for hvilken sykdom som forårsaket øyeinfeksjonen eller urinveisinfeksjonen,
og heller ikke for hvilken medisin hun da skal ha blitt behandlet med.
Nå viste det seg i etterkant at katten ikke hadde fått veterinærtilsyn eller nødvendig hjelp og behandling for disse problemene,
før jeg hentet henne.

Det er ikke lov til å selge syke katter eller katter under behandling, jf TICAs reglement.
Lovverket har alle registrerte oppdrettere signert, og går under den etiske koden man forplikter seg til.

Det viste seg at hun hadde en veldig smittsom herpes, som ikke var behandlet. Dette er svært smertefullt for katten, pga det økte trykket i øynene.
Ubehandlet ville dette ført til langvarige smerter og blindhet.
I tillegg hadde hun en alvorlig urinveisinfeksjon, hvor veterinæren avgjorde at hun var nødt å legges i narkose for å åpne urinrøret hennes for å få ut urin.

Produsenten brøt løftene om å dekke utgiftene til kattens livsnødvendige helsehjelp. 
Og siden jeg ble sett på som "vanskelig" når jeg ba henne oppfylle sin avtale, truet hun meg med at jeg ikke skulle få stamtavlen til katten oppå det hele.

Dette ble såklart en veldig kostbar affære og hun ville omkommet uten behandlingen, noe jeg selvfølgelig ikke kunne risikere.

Jeg var heldig i så måte, at denne katten kunne reddes.
 
Kontrakt hvor syk katt selges
 
 
Diablita viste seg å også være PK def N K (Bærer) noen år etter at jeg hentet henne.
Dvs at en eller begge hennes foreldre enten er bærer eller syke.

På denne tiden var den arvelige sykdommen PK def ganske ukjent i Norge.
Jeg hadde selv kjøpt inn en annen katt fra utlandet, hvor jeg etter et par år ble gjort oppmerksom på denne nyoppdagede
sykdommen, fra den ansvarlige oppdretteren som hadde solgt meg katten.
Jeg valgte derfor å teste samtlige katter i oppdrettet for å sikre at jeg ikke skulle avle frem syke dyr.
En av kattene som testet positivt som bærer av dette genet, var Ormøyas Diablita.

Som ansvarlig oppdretter, valgte jeg å varsle produsenten av denne katten, på en god måte, samme dag som jeg 
selv mottok testresultatene.
Dette for at hun da har mulighet til å teste sine dyr og unngå å avle frem syke dyr, slik jeg selv var blitt så heldig å få varsel om tidlig. 
Det er dette som kalles å være åpne om sykdommer eller defekter man kan få i oppdrettet, og bidra etter beste evne å varsle for å forhindre avl av syke dyr.
Å varsle de involverte, er regnet som en storsinnet gest, da slikt varsel er å regne som å direkte hjelpe andre oppdrettere i sitt oppdrett.


I feile foreldre-kombinasjoner, vil bærere kunne produsere alvorlig syke avkom,
disse vil tidvis bli syke med diffuse symptomer, og så komme seg igjen, før de plutselig omkommer uten varsel. 
 
 

diablita pk def

 

 Det er en offentlig tilgjengelig sak.

Du kan be om innsyn i saken i forliksrådet, med saksnummer F2021-059243

 
De siste ukene har denne dyreprodusenten forsøkt alt hun kan, for å fremprovosere reaksjoner fra undertegnede.
I håp om å kunne benytte dette som videre argumenter for å bygge en ny sak etter at hun tapte forrige saken med usanne påstander.

Jeg har utelukkende svart henne med å be henne om å la være å kontakte meg og at hun heller bruker tiden til å ta
seg av dyrene, heller enn å trakassere og forfølge mennesker.
Å ufrivillig, over mange år, måtte være mottaker av slik oppførsel, er svært belastende for meg.


 
Også igjen forsøker dyreprodusenten å sverte meg og mitt oppdrett ved å legge ut flere offentlige usannheter og forsøke å kontekstendre sannheten. 
26.mai 2022. Jeg velger å forsvare meg her, mot dette forsøket på å ramme meg og mitt oppdrett, hvor det er fremsatt påstander som vedkommende vet er uriktige
i forhold til sykdom i oppdrettet mitt. Her bekrefter hun også at hennes posting, har ført til at jeg ga berettiget tilsvar på det.

Jeg viser også til at denne dyreprodusenten la ved bilder med copyrigthed innhold fra denne siden,
og i tillegg la ved bilde av meg og mitt navn i dette innlegget, tatt fra en privat samtale. Og benyttet dette innholdet
til å overlagt fremstille det feil, hvor samtalen var klippet slik at det skulle se ut som om jeg selv skulle ha sagt at jeg hadde sykdom i mitt oppdrett.
Sannheten er at jeg i denne samtalen informerte denne dyreprodusenten om denne nye typen, genetisk sykdom, som på det tidspunktet var ukjent i Norge,
men som jeg hadde fått påvist av katten jeg kjøpte fra henne.
Det var på verdensbasis påvist at 25 % av alle testede bengalkatter, hadde vist seg å være bærer av denne tilstanden.
Jeg benyttet det som argument for å forklare henne hvor viktig det ville være at også hun testet sine dyr for dette.

Bilde3 
 
AAAtilsvar
Dette er hva jeg skrev, i varslet til denne dyreprodusenten.
 
Og til mitt forsvar:
Nei, for å få syke dyr, må man avle bærere av PK def, slik Diablita er, med andre bærere. 
Jeg hadde ikke andre hunnkatter som var bærere, slik at jeg avlet ingen pk def syke dyr frem med avlen jeg gjorde
og det var selvfølgelig derfor jeg testet ALLE dyrene mine OMGÅENDE. 
Min import fra England fra Elizabeth Smith, var forøvrig ikke pk def bærer, slik dyreprodusenten her hevder.
Hennes påstander er så klart REN LØGN.
 
Og som dere ser her, VET dyreprodusenten Ormoyas at PK def bærere IKKE er syke, hun hevder derimot på sin side i dag (juni 2022)
at jeg nok har avlet syke dyr som følge av dette.
 

Oppdatering 2023:
 
Dyreprodusenten har i nærmere 5 mnd forsøkt å kjøre NY sak i Tingretten.
Saken kan man få innsikt i, da den er offentlig.
Saksnummeret er: 22 - 133 6O2TV I-TAGD/TKRI
Dette har selvfølgelig vært en stor belastning for meg, hvor hun har 
pumpet ut med en hel haug med falske beskyldninger og påstander som ikke har rot i virkeligheten.
Nå er det slik at man må oppgi faktiske begrunnelser og hvilke beviser man tenker å bruke i retten,
i stevningen sin. Har man ingen beviser eller faktisk grunnlag, så kan man selvfølgelig ikke få reise en sak i tingretten.
Dyreprodusenten har i løpet av disse nærmere 5 mnd, ikke oppgitt en eneste grunn for sin stevning og heller ikke
fremvist noe bevis. Heller ikke når dommeren satte en fullstendig deadline for henne, å i det miste oppgi dette.
Retten har derfor avvist saken.
Videre klagde dyreprodusenten til langmannsretten, hvor hennes klage på Tingrettens avgjørelse, ble avvist.
Noen dager senere valgte dyreprodusenten å anmelde meg falskt, hvor politiet avviste hennes sak som følge av:
manglende grunnlag for å anmelde meg.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål.

 

 

Hva er en F-katt? 
 
 
 
 
Taro1
Taro of  Bundas (asiatisk leopard katt)
Dette er Diablitas tipp oldefar