Hva er f-katt? Hva er f-katt ?

Mange lurer på hva en f-katt egentlig er.
F-katt står for foundationkatt og beskriver hvilken generasjon de er etter ALC-kattene, ved parring med tamkatt (vanligvis bengalkatt)  
En tidlig generasjons bengalkatt, er en katt som i slektskap står nært den asiatiske leopardkatten (ALC).

F-1 til F-3 regnes som f-katter, eller hva vi gjerne kaller de: hybrider
 , EG (early generation)
Man benytter vanligvis disse formuleringene på de tre første generasjonene (F-1 til F-3)
I TICA forbundet, regnes generasjon F-4 som første generasjon bengalkatt.

Forelder nr1
Forelder nr 2
Avkom
ALC
ALC
 =ALC
ALC
Bengalkatt
 = F-1
F-1
F-1
 = F-1
F-1
Bengalkatt
 = F-2
F-2
Bengalkatt
 = F-3
F-3
Bengalkatt
 = F-4
F-4 Bengalkatt  = F-5

I Norge ble det importforbud av tidlig generasjon bengalkatt i 2004,
dette er en av grunnene til at det finnes svært få foundationkatter i Norge.
De f-kattene som allerede var importert før forbudet trådte i kraft, er tillatt å benytte i avl.
Det samme gjelder deres avkom.

Asiatisk leopardkatt er fortsatt benyttet i bengalkatt-avl i dag i andre deler av verden.
Derfor har bengalkattrasen en meget stor genetisk base.
Bengalkattrasen er en selvstendig rase og er derfor ikke avhengig av å benytte f-katter for
å få en større genetisk base, det er mer viktig å forvalte basen man allerede har på riktig måte.

Historien bak :

Ideèn bak kryssavl mellom tamkatt og villkatt, er studert i tyske dyreparker fra 1950-tallet.
Fra 1970-tallet og fram til i dag , er hybrider studert i USA, på laboratorier for kreftforskning, disse hybridene er ikke avlet lengere enn til første hybridledd (F-1).
Hybridene er menneskeskapte, avlet fram mellom tamkatt og villkatt og disse hybridene er opprinnelsen til katterasen Bengalen.
På utrolig vis kunne disse kattedyrene formere seg på tvers av rasene på tross av det ulike antallet kromosom-par. (ALCene har ett kromosompar mindre enn tamkatten)

Tidlig på 80-tallet ble det benyttet mange forskjellige typer tamkattraser i hybridavlen F1-F3, med ALC'ene.
(siamesere, abyssinere, mau, octicat, burmesere og amerikansk korthår)
I dag benytter de fleste oppdretterne SBT bengaler, for å avle ''tilbake'' utseendet til f-kattene, dermed blir genene mer forutsigbare.

Genetiske uforutsigbarheter ved avl på hybrider:

Den første generasjonen (F1) blir 1/2 villkatt og 1/2 tamkatt, utseendemessig ser de vanligvis svært ville ut.
Det som er vanskelig å vite for en oppdretter ved denne kryssingen, er den genetiske fordelingen fra hver av katteneforeldrene.
Hybridene blir kjønnsmodne i alderen 8-14 mnd gamle og først da vil deres sanne karakter og egenskaper vise seg ordentlig.
Dersom en F1 hybrid arver den ''ville adferdsgenetikk''-halvdelen, så vil dette være grunnlaget og ressursene deres for deres liv.

De reagerer mye sterkere med stress enn bengalene gjør,
Disse hybridene er å anse som uforutsigbare, dersom man ikke er godt kjent med deres naturlige reaksjoner og behov for riktig tilrettelagt miljø.
De reagerer mye raskere, umiddelbart og mer instinktivt også på lite provokasjon.

De er også følsomme ovenfor endringer i  hjemmemiljøet sitt og dermed er det en forutsetning at de får vokse opp og leve i stabile hjem, uten de for store forandringene.
Ved misbehag pga forandringer, kan de finne på å urinere eller gjøre fra seg på utsiden av kattedoen og ellers i hjemmet, i protest.
Av natur vil de gjerne urinere og gjøre fra seg i nærheten av vann eller vannkilder, for å fjerne urinlukten fra der de oppholder seg.
I tillegg er hybridene som regel sky av seg og forsvinner dersom det kommer ukjente inn i deres hjem.

Noen F1-katter kan bli gode kjæledyr, men det er aller helst generasjonene etter som er mest egnet.
Dette varierer fra kattunge til kattunge pga den medfødte genetiske uforutsigbarheten, men også håndtering, sosialisering, tilrettelegging for tilpasning og eventuelt eksponering og tid tilbragt sammen med andre katter (tamkatter) spiller en stor rolle, i resultatet hvordan katten senere vil være i stand til å betraktes som et godt kjæledyr eller om den utvikler adferdsproblemer.

Vil du vite mer om Asiatisk Leopard cat ?