Blogg

 

ALC generelt

Posted on

0 Comments

 ALC Asian Leopard Cat (Prionailurus Bengalensis)

Av  Laila Johansen                       


Naturlige habitater:
Den asiatiske leopardkatten er en liten villkatt som finnes over hele India, Thailand, Kina, Korea, i den russiske østen, Mongolia og også på øyene: Sumatra, Fillipinene, Taiwan, Borneo, Bali og Java.
Navnet bengal-ensis stammer fra bengalregionen i India og refererer til Bay, siden kattene ofte ble observert langs vannkantene der.

Fysiologiske særtrekk hos rasen:
-ALCene har omtrent lik kroppsstørrelse med de fleste vanlige tamkatter, men varierer noe både lokalt sett og også i de forskjellige underkategoriene av denne typen villkatt (det finnes ca.10-12 underkategorier)
De kan variere mellom 2,5-7 kg tunge, mens nomalvekten  hovedsaklig er på et sted mellom 3-5 kg. Hannene er normalt tyngre enn hunnene.

-Lengden er på kroppen deres er ca 40-107 cm og den (torso) er noe lengre proposjonert  enn hos den vanlige tamkatten. I tillegg er 3/4 av den bakre kroppen deres høyere enn fremdelen.

-ALCene har også litt lengere ben enn tamkatter.
Skulderhøyde fra 20-45 cm.
-Halen skal være kort og meget kraftig (tykk) Varièrer fra 15-44 cm i lengde. Halen har flekker ytterst, og er ikke sort tupp slik mange tror. Tuppens avslutning er noe ''butt''.
ALCene benytter ofte halene sine til å ''gripe'' med.

-Hodet til alc'ene er relativt små og er veldig spesielle, de ser eggformet ut fra siden, og har en til dels rett neseprofil. Hodeskallen har et ''hardt satt tilbake -inntrykk'', siden den ligger nesten flatt fra nese til bakhodet.

-Når hannene blir eldre utvikler de noe kinn, slik at hodet forfra ser noe mer rundere ut.
-De har kraftige nakker og hals.
-De har tykt neselær, men et ganske smalt og kort værhårs- og neseområde.

-Ørene er runde og små  og baksidene er svarte, med en veldefinèrt hvit flekk på, ''Ocilli''.
(omtrent alle ville katter har denne flekken, foruten løvene)
-Øynene er store, bredt plassert på hodet, de er nattdyr og har øyne deretter. De har varierte farger på øynene, fra ravgyllent til grå.

-Fargen under på potene deres er som regel rosa.
-Alc'ene har ingen tabby M tegninger over øynene, slik som mange tamkatter har.

Farger:
-Pelsfargene varierer veldig fra hvilke områder de holder til , bakgrunnsfagren er fra rødlig,gyllen eller brun til grå, med ensfargede spotter eller unike tofargede rosetter. Det er også observert tegn til marbling i mønsteret.

-Intensiteten i ALC'enes farger er mørkest i de varmeste strøkene og lysere i de kjøligere delene av kontinentene. I de mest fuktige områdene, har de som regel en mer okergul farge.

-ACLenes hvite mager har  primordial punch (løst hengende pels på bakerste del av magen, som er vanlig for villkatter) og har sorte flekker på magen.
-Mønsteret i pelsen deres flyter alltid horisontalt, aldri vertikalt.


Underkategorier av arten:

 • Prionailurus bengalensis bengalensis -- India til Indo-China and Yunnan. 
 • Prionailurus bengalensis borneoensis -- Borneo leopard cat; har rødlige pelsnyanser.
 • Prionailurus bengalensis chinensis -- China and Taiwan 
 • Prionailurus bengalensis euptailura - Fjerne Østen, Øst-Sibir, også kjent som Amur Leopard katt
 • Prionailurus bengalensis horsfieldi -- Kashmir to Sikkim 
 • Prionailurus bengalensis manchurica - Manchurian leopard cat; lever i tett tropisk skog.
 • Prionailurus bengalensis trevelyani - Nord Kashmir til Sør Baluchistan, Pakistan
 • Prionailurus bengalensis javaensis - Java og Bali; hråaktig farge.
 • Prionailurus bengalensis minutus -- Philippines 
 • Prionailurus bengalensis sumatranus - Sumatran leopard cat; lavere spott- tetthet.ALC adferd:

De er som regel enslig (unntatt under parringsperiodene)og lever som ''skumrings- og nattdyr'' , og de foretrekker å leve i bush/vidder eller skogsområder med lett tilgang til vann.
 
Ofte har de sitt faste tilholdssted i trær, i huler, under store røtter, fordi den er så tilpasningsdyktig til mijøet, så har den dermed også utviklet et bredt spekter av ferdigheter.
Viser til eksempler der de bor nærme vann, har de utviklet meget gode svæmmeferdigheter og også gode fiskeferdigheter, de er i tillegg også blitt meget gode og fleksible klatrere. Det er også rapportert at enkelte tropiske underarter utelukkende lever i trær.

Det er også kjent at dyrene ''gjør fra seg'' i vann, da for å ikke etterlate seg spor eller tiltrekke seg oppmerksomhet fra større dyr/fiender.

Mat og Ernæring:
De er kjøttetende jegere og lever i hovedregelen av smågnagere (ekorn, mus) , fugler, reptiler og insekter, som den fange selv.(det er også nevnt fisk og andre små vannlevende dyr)
Overraskende nok kan de ved tilfeller også ta små hjort, hare, lizards og også åtsel.

Reproduksjon:
Begge kjønn er seksuelt modne ca. ved 18 mnd alderen.
Hunnkatten går ca. 56-70 dager fra parring til fødsel finner sted.
Hun får 1-4 unger med vekt på ca. 75-95 gram ved fødselen. Dersom kullet ikke overlever, kan hun klare å sette til verden et nytt kull omlag 4-5 mnd etterpå.
Kattungene åpner øynene når de er ti dager gamle og kan spise fast føde fra de er 23 dager gamle.
Hannkattene hjelper ofte til med oppfostringen av ungene.
-Levetid ca. 12-15 år (fangenskap)Temperament:

Som regel vil de aldri bli noe godt egnet kjæledyr, da de fra naturens side trives best som enslige nattdyr og de er naturlig og svært instinktivt sky.
Selv om de er forsøkt å sosialiseres godt fra de er helt små, så er det fåtallet (om noen) som har oppnådd å få de omvendt til en domestisk oppførsel, selv om de av og til selektivt tillater menneskelig berøring, og noe menneskelig omgang.

Alc'ene er absolutt ikke aggressive av seg, deres instinkt sier at de skal trekke seg tilbake, og IKKE angripe. dersom det truer en fare.
Men det er alltid en risiko å løpe når det kommer til ville dyr, og derfor bør de sees på at de kan væe en potensiell fare for små barn eller andre husdyr.

Distribusjon:
De aller fleste store, ville kattedyrene i verden er meget godt allment kjent, men det er litt verre med de små kattedyrene.
Selve rasen ALC er en av de mest utbredte kattedyrene og
de er ikke direkte utrydningstruet eller i umiddelbar fare, men store deler av deres naturlige leveområder blir ødelagte av mennesker som rydder skogene, for å få nye landbruksområder, det forekommer oftere jorderosjon og dette tvinger kattedyrene inn på  mindre og avgrensede områder. Noe som påvirker villkattenes mulighet til å finne nok mat, steder å bo og nok plass til formering, og dette vil med tiden true deres eksistens.

I tillegg har Kina i mange år drept ca. 150.000 leopardkatter hvert år, for å kunne benytte det vakre skinnet deres.
Største prosentandelen av disse skinnene blir eksportert og ofte benyttet som påkledning til kunstige dukke-katter.
Eller for å lage ettertraktede ''pelser/pelskåper'', noe som krever usannsynlig mange katteliv, bare til hver enkelt pels.

Leopardkatten står pr i dag oppført på
Convention on International Trade in Endangered Spiecies '  (CITES) traktat II, over at rasen eller hybrider etter denne rasen skal reguleres, bl. a. ved at de behøver særegne  tillatelser fra CITES for reiser over internasjonale grenser.
(Unntatt den kinesiske underkategorien Ppbengalensis, den er oppført i kat.1)
CITES traktat i oversatt versjon HER (reglene for Canada)
Leopardkatten er også beskyttet fra jakt ved lov,  og det er i Norge i dag ikke lov å holde som kjæledyr eller importere eksotiske dyr, som leopardkatten.


Add a comment:

Leave a comment:
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Comments

Add a comment