Blogg

 

Kronisk nyresvikt / CRF

Posted on

0 CommentsKronisk nyresvikt er et vanlig problem hos alle katterasene, men rasene Abyssinere og Persere ser ut til å være mer disponert.
Problemet rammer katter i alle aldere, men voksne dyr er mer utsatt og det det øker med alderen. Gjennomsnittsalderen ved diagnostiseringen, er 9 år.

Når kattens mat fordøyes, produseres det avfallsstoffer som transporteres via blodet og til nyrene som skal filtrere dette bort og sende det videre ut av kroppen via urinen.
Når nyrene svikter, er de ikke i stand til å fjerne disse avfallsstoffene , det tar seg dermed opp som giftstoffer i kattens blod, og ved det kommer de kliniske tegnene på nyresvikt fram.
CRF påvirker nesten alle av kroppens systemer og forårsaker mange endringer i kroppen, resultater :

 •  Unormal filtrering av blod og opphopning av avfallsstoffer.
 •  Unnlatelse av hormonproduksjon (herunder stoffer som stimulerer produksjonen av røde blod celler [erythropoeitin])
 •  Forstyrret væske, elektrolytt og syre-base balanse

   CRF kan skyldes flere ulike prosesser. Dette kan omfatte sykdommer, noen som kan være sekundære til andre sykdomsprosesser eller traumer og som kan ha forårsaket akutt nyresvikt, for eksempel:
 • Toksiner
 •  Dårlig blodgjennomstrømning og mangel på oksygen (ischemia)
 • Inflammatorisk sykdom
 • Infeksjoner
 •   Kreft (neoplasia)
 • Ubalanse i immunsystemetSymptomer:


-Overdreven og sterkt økt drikking og urinering
Hyppigere dobesøk og også urinering utenfor kattedoen.
-Apati og trøtthet.
-Brekninger.
-Unormalt dårlig duft/lukt/odør fra kattens ånde/munn.
-Virker svak.
-nedsatt koordinasjon ved gange.
-Vekttap.


Diagnostisering:

-Fullstendig medisinsk historie
-Grundig fysisk undersøkelse
-Blodprøver og tester, som kjemisk blodanalyse ( se etter forhøyede verdier av kreatin, BUN, fosfor og kalium )og 'blodtelling' (CBC) for å evaluere anemi, betennelse, infeksjoner o.l.
-Boldgass analysering, for evaluering av syre-base nivåer.
-Arterielt blodtrykk.
-Urinanalyse (proteinnivå)
-Abdominale røntgegnbilder (se etter liten nyrestørrelse, men normal str. utelukker ikke CRF)
-Ultralyd av nyrer.
-Biopsi
-måle antall elektrolytter, natrium, kalium, klorid og fosfor.
-Radioskopi, for å fastslå nyrefiltrering og blodgjennomstrømninger.Behandling:

Selv om det ikke finnes noen kur, kan tidlig diagnostisering redusere progresjon (utvikling) av sykdommen.
CRF kan utgjøre en livstruende tilstand, som kan behøve hospitalisering og behandling som stabiliserer svært hardt rammede dyr.

Behandlinger kan omfatte:
- tilføring og vektlegging av væske for dehydrerte dyr (og også overvåke og behandle ubalanserte elektrolytter)
-behandle unormale blod- og kaliumverdier, (hyperkalemia eller hypokalemia), metabolske asidoser (forgiftninger) og hyperphosphatemia.
-kosttilskudd av lavtinnhold av proteiner og fosfor.
-støttende omsorg og pleie generelt.
-Følge med på utkommede urin
-Behandling av anemi ved behov, da med medikamenter.

Hjemmebehandling:
Ved mistanke om nyresvikt, må veterinær kontaktes omgående!
-Følg opp dyret ved å ta det med til veterinærundersøkelse, blodpøver og urinanalyse.
-Blod- og urinanalyse gjentaes etter 5-7 dager
-Følg vet. anvisninger om spesifisert diett
-La dyret ha lett tilgang til friskt vann
-Administrer foreskrevne medisiner ( kan være fosfatbindemidler, kaliumtilskudd, midler mot brekninger, steroider, medisin for anemi)


Forebygging

Det er ingen anbefalinger ang. forebygging av nyresvikt, men noen forslag:

-enkel tilgang til friskt og rent vann
-enkel tilgang til kattedoen.
-unngå eksponering for etylen glycol og giftige planter, påskeliljer kan føre til akutte nyreskader.


Sykdommer CRF kan forveksles med pga lignende symptomer:

-Acromegaly (unormal utvidelse av ekstremiteter på skjelettet pga overvekst av bindevev)
-Akutt nyresvikt
-Diabetes Mellitus (funksjonsfeil i bukspyttkjertel, hvis funksjon er produksjon og fordeling av insulin)
-Den vanndrivende fasen av akutt nyresvikt.
-Medikamenter (diuretisk/vanndrivende, kortisoner)
-Feilmedisinering/overdreven bruk av parenteral væske (intravenøs, subkutan, intramuskulær injeksjon,transdermalt eller via slimhinne -da foruten fordøyelseskanalen)
-Hyperadrenocorticism /Cushing syndrom, forhøyet produksjon av glycocorticoids (kortisol) av adrenal kjertel.
-Hyperthyroidism, overproduksjon av hormoner fra skjoldbrusk kjertel.
-Hypercalcecmia , forhøyede kalsiumverdier i blodet.
-Hypokalemia , for lav kaliumverdi i blodet.
-Leversykdom
-Multiple myeloma , kreft
-Nephrogenic (produserende nyrevev)  diabetes insipidus (metabols forstyrrelse der produksjonsmengden eller utgivelsesmengden av hormonet ADH er for lav, det hindrer nyrene å reabsorbere vann riktig)
-Delvis urintrakthindringer
-Polycythemia , økt sirkulasjon av rød blodcellemasse.
-Tidligere stoppet urin pga blokkering , økt mengde urin pga en vanndrivende effekt når urea og elektrolytter har vært hindret komme ut en periode.
-Primær hyperparathyroidism , unormal økt aktivitet av Parathyroid kjertel.
-Psychogenic polydipsia , overdreven drikking som skyldes psykiske årsaker, f-eks dersom katten kjeder seg.
-Pyelonephritis , betennelse i nyrer eller nyrebekken.
-Pyometra , infeksjon i livmor.
-Nyre glycosuria, sukker i urinen.
-Nyre medullary
-Feil administrering av saltmengde.


Årsaker:

-Kronisk nyresvikt, årsak ukjent -er den vanligste grunnen.
-Nyre amyloidosis , unormal protein metabolisme, der protein (amyloid) avsettes i nyrene. Det er arvelig påvist hos Abyssianer rasen.
-Hyronephrosis, utvidelse av pelvis i nyre, som forhindrer urin å passere fra nyre til urinblæren.
-Kronisk Pyelonephritis, bekteriell infeksjonsbetennelse i øvre urinveier og nyrer.
-FIP, feline infectios Peritonitis, smittsom og kan være dødelig sykdom som skyldes et mutert coronavirus.
-Akutt nyresvikt.
-Nyre lymphoma, Kreft
-PKD, polycystic Kidney Disease (også kjent som ADPKD-autosomal dominant policystic Kidney Disease),
en saktekommende, ureverserbar arvelig nyresykdom, som er arvelig påvist hos Persere, Farsirelaterte og langhårede katter.(ca 40 % menes rammet)

 

Add a comment:

Leave a comment:
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Comments

Add a comment