Gallery

Bilder fra aug. -okt 09

(October 07, 2009)
Bilder fra enkelte begivenheter aug. - okt.09
Herunder nevnes 3 uker båtferie med kattene, leking i hagen, og ny hannkatt i hjemmet.

Katter juli-okt09 1
Latifa hjelper til med å re opp sengen.

Katter juli-okt09 3
Nala begynner å bli tung (drektig)

Katter juli-okt09 4
Diablita lurer på å klatre

Katter juli-okt09 5
Latifa sitter på 'tenke-stenen'

Katter juli-okt09 6
Nala er stor og har lekt, så halen er
blitt 'fet'.

Katter juli-okt09 8
Nala som slapper av i skyggen

Katter juli-okt09 9
Nala som passer på hvor de yngre
kattene er.

Katter juli-okt09 10
Flott bordpynt !

Katter juli-okt09 11
Latifa snakker med svanene, mens
hun sitter trygt i båten.

Katter juli-okt09 12
Nala nyter utsikten og er dekks-
katt for anledningen.

Katter juli-okt09 13
Kattene nyter ferien og slapper
av på dekk.

Katter juli-okt09 15
Latifa studerer flere svaner.

Katter juli-okt09 16
Diablita sjekker om rosene har
overlevd ferien.

Katter juli-okt09 18
Herlig å være hjemme igjen,
godt å strekke på bena.

Katter juli-okt09 19
Latifa og Diablita leter etter fugl.

Katter juli-okt09 20
Sensei er noe skeptisk til å plutselig
være utekatt.

Diablita okt09
Diablita sjekker de hvite rosene også.

Click here to return to the Photos page