Kastrere

 

I dag er det vanlig å kastrere alle katter innen de er kjønnsmodne.
Dette gjelder både de vanlige huskattene og de fleste rasekatter som ikke inngår i et avlsprogram.
Dessverre er det enkelte mennesker som fortsatt ikke har forstått viktigheten ved å kastrere sin katt eller som finner på ulike unnskyldninger for å slippe å ta ansvar.
Det finnes ingen argumenter som taler for at det beste ikke kastrere katten sin, mens det finnes mange grunner til å kastrere katten sin.

En av de største grunnene for å kastrere, er fordi det pr i dag fødes så mange kattunger at kun 1/3 av dem finner et hjem, og ikke alle disse hjemmene er like gode.
Hvert eneste år, blir over 40 000 uønskede kattunger avlivet på ulikt vis og dette er kun tall fra Norge.
I tillegg til disse tallene, så er det svært mange kattunger og voksne katter som blir dumpet og overlatt til sin egen skjebne,- spesielt når ferietiden begynner.
Dette er fullstendig unødvendig, hvorfor skal så mange være nødt til å lide når det helt enkelt kan unngåes.

La oss se på enkeltes unnskyldninger..
-Det er for dyrt, staten bør finansiere kastrering dersom det er så viktig...
Nei, det er ikke statens ansvar å betale (les :ta ansvar) for dyret du har valgt å ta inn i ditt hjem.
Å ta dyr til seg, er et privillegium som staten tillater at du får ha, men ansvaret er likefullt ditt.
Dyret er kun ditt ansvar, ingen annens.

Ved å ta til deg et dyr (også katt..) så binder dette deg til et utbredt ansvar for dyrets liv og helse som du ikke kan legge på andre.
Ønsker eller kan du på noe vis ikke ha dette ansvaret , så ikke ta til deg et dyr, -så enkelt er det.

Det koster litt å ha dyr, de bør få kvalitetsfor som er tilpasset dem, dette holder de gjerne sterkere og friskere enn de som får ''butikk-for'' fra felleskjøpet.
Dersom dyret blir sykt, så skal du ta det med til en veterinær eller ringe for å rådføre deg, dyrene skal ikke lide unødvendig. Ja, dette koster også.
Og dette bør selvfølgelig heller ikke staten betale for.
Jeg anbefaler derfor at alle som tar til seg eller kjøper seg et dyr, å forsikre det -noe som er langt billigere pr år, enn dersom katten behøver veterinærtilsyn kun èn gang.